Nova djelatnost ljevaonice "DUNI"

Ljevaonica "DUNI" je u sklopu svog internog kodeksa društveno odgovornog poslovanja koji je do sada uključivao – obradu otpadnih materijala, smanjenje ispuštanja stakleničkih plinova iz procesa proizvodnje i energetsku učinkovitost u svim segmentima proizvodnog procesa uvela još jedan dodatni element. Izvršili smo doregistraciju djelatnosti i na oko 1 hektar zemljišta zasadili nasad ljeske koji smo prijavili u sustav ekološke proizvodnje.

Galerie