Novosti u 2015. godini

Ljevaonica Duni je u ovoj godini investirala u nabavku nove kabine za pjeskarenje alata i odljevaka.

Galerija