Modernizacija elektro-ormara

Investirano je u modernizaciju glavnog elektro-ormara.

Galerie